Ceník-Hraní v průběhu trvání svat. obřadu   -  od  3.500,- Kč

-Hraní k slavnostnímu obědu, rautu - 3.000,- /hod.V případě netradičního průběhu obřadu - cena dle individuální domluvyCeny jsou nadále smluvní a závislé na individuálních podmínkách

Ceny jsou uváděny bez nákladů na cestovné