-Hraní v průběhu trvání svat. obřadu   -   5.000,- Kč

 

V případě netradičního průběhu obřadu - cena dle individuální domluvy

Ceny jsou nadále smluvní a závislé na individuálních podmínkách

                               Ceny jsou uvedeny bez nákladů na cestovné