Ceník

 

 

- Hraní při příchodu hostů, v průběhu svatebního obřadu, po obřadu ( časová náročnost  v trvání jedné hodiny) - 6.000,- Kč

-Hraní v průběhu trvání svat. obřadu   -   4.500,- Kč

-Následné hraní ke svatební hostině, rautu - 3.000,- /hod.

 

V případě netradičního průběhu obřadu - cena dle individuální domluvy

Ceny jsou nadále smluvní a závislé na individuálních podmínkách

                               Ceny jsou uvedeny bez nákladů na cestovné